Home    > Proizvodi     >   Pranje sudova    >  Ugradne mašine za pranje sudova
Copyright  -  ELEKTRONIKA KOMERC MONTENEGRO   2013
Ugradne mašine za pranje sudova
Jedina stvar koja se ne uklapa u vašu postavljenu kuhinju: prljavi sudovi..

Bosch ugradne mašine za pranje sudova se mogu ugraditi ispod radne površine ili u visoki kredenac. Radna visina je stoga u nivou očiju i nema opterećenja po vaša leđa. Za radne površine visine od 87 cm i više na donjoj ivici, preporučujemo XXL mašinu za pranje sudova. Ovo pruža 5 cm više prostora u unutrašnjosti - za tepsije za pečenje ili za veće tanjire i lonce.
Kućni aparati
Tel/fax:+382 50 432 575, +382 50 433 033, Mob: +382 69 026 490