Home    > Proizvodi     >   Pranje i sušenje veša  >  Mašine za sušenje veša
Copyright  -  ELEKTRONIKA KOMERC MONTENEGRO   2013
Mašine za sušenje veša
Ko čisti kondenzator u našoj kući? Mašina za sušenje veša, naravno.

Svima nam je potrebna takva ekonomičnost. Naše mašine za sušenje veša nisu samo među najefikasnijima na svetu - one takve i ostaju. Zato što se naš patentirani SelfCleaning Condenser™ sam automatski čisti do četiri puta po procesu sušenja pomoću kondenzovane vode. Za vas to znači maksimalnu efikasnost tokom celog radnog veka mašine - i da nikada više nećete morati da brinete o kondenzatoru.
Kućni aparati
Tel/fax:+382 50 432 575, +382 50 433 033, Mob: +382 69 026 490